Özcan Mutlu Özünlü

Uuu beybi...

Sanat Fazıl Say İçin Midir Nihat Doğan İçin Mi?

SanatFazilSayIcinMidirNihatDoganIcinMi1Hayır canım benim. Sanat benim içindir!

Sanat icra etmek için ne Fazılsayburnubüyüklüğünde ne de Nihatdoğanyıvışyıvışlığında olmak gerekir Günlükçüğüm. Sanat ne "elit zümrelerin onayını almış, entelektüel seviyesi yüksek, sanat için sanat" kalıbına sığabilecek kadar akışkan ne de "halk neyi seviyorsa sanat odur" seviyesine düşebilecek kadar ayakları yerden keskin bir olgudur benim nazarımda. Yaratabilen herkes sanatçıdır, yaratamayan hiç kimse sanatçı değildir. Net. SanatFazilSayIcinMidirNihatDoganIcinMi2

Sanatı "yaratmak" sözcüğüyle eşleştiriyorum ben Günlük. Yani benim bakış açımla, yaratımda bulunmayan virtüöz sanatçı değildir, icracıdır. Daha önce birisi tarafından yaratılmış bir eseri yeniden çalan kişi ile yazılmış bir belgeyi çoğaltan fotokopi makinası arasında herhangi bir benzerlik buluyor musun? Evet, ben buluyorum.

Yaratım, bilgi ve ilham perisinin (biz burada ona kısaca İlhami diyeceğiz) birleşiminden doğar. Teorik bilgi ile donanmış kişide İlhami yoksa herhangi bir eser çıkmadığı gibi, bilgisi olmayanlarda zaten İlhami pek olmaz. Olsa da ufak kalır. Boyu da önemlidir, işlevi de... Ufku geniş olanın, bilgisi fazla olanın İlhami'si de büyük olur. İyi bir Klasik Türk Müziği bestecisinin Batı Müziği teorisini de bilmesi gibi bir şey bu...

Her yaratıcı sanatçı mıdır? Evet öyledir. Mimar da bir sanatçıdır, tasarımcı mühendis de... Beyninde bir olgu şekillendirebiliyor ve bu olguyu vücuda getirebiliyorsa evet, o kişi sanatçıdır. 

Peki sanat sanat için midir, toplum için midir? Diğer bir deyişle sanat Fazıl Say zümresinde midir, Nihat Doğan kademesinde mi? Her ikisi de değil canım Günlükçüğüm... Sanat, benim içimden gelen kadardır ve benim yaratımımı bana beğendirmekle yükümlüdür. Kimse benim yaratımımı sorgulayamaz. Fikirlerini söylerler fakat eleştiremezler. "Bu benim yaratımım". Benim içimden gelen bu, kime ne?! Kime beğendirmek zorundayım? Diyelim ki evrende sadece ben yaşıyorum... Velev ki Adem benim...

SanatFazilSayIcinMidirNihatDoganIcinMi4
SanatFazilSayIcinMidirNihatDoganIcinMi3

Soner Sarıkabadayı, Sinan Akçıl bile bir şeyler yaratabiliyorsa, ben daha ne diyebilirim Günlük. Sanatçının dibi onlar dibiiii.... 
Mut... 

Özünlü@2017 - info@ozcanmutluozunlu.com