Özcan Mutlu Özünlü

Uuu beybi...

There seems to be an error with the player !

Müzik Makaleler

Telli Çalgılar

tellicalgilarAcı, ıstırap, kederin başka bir ifadesidir...
 

Telli çalgıları çalmaya başlamadan önce mutlaka ama mutlaka akortlarını kontrol etmeniz gerekir. İşte acı, keder, hede, hödö burada başlamaktadır. Çünkü bir odadan başka bir odaya gidince bile telin akordu bozulabilir. Keman, klasik kemençe gibi 3-4 telli enstrümanlarda bu durum en fazla 5 dakika gibi bir zaman alırken kanun gibi 75 telli bir enstrümanda 45 dakika sürebiliyor. Bu da insanı çalmaktan soğutuyor. Akort süresini kısaltmak için akort aletinizle birlikte titreşim algılayan hassas mandallı aparatı da mutlaka alın. Daha doğrusu, bu aparatlar ayrı satılmadığından ötürü, "titreşim algılayan mandal aparatlı bir akort aleti" alın. Bu aparatın cakını akort cihazına sokuyorsunuz, mandalı da enstrümanın herhangi bir yerine tutturuyorsunuz. Bu mandal siz tele vurunca telin ve dolayısıyla tutturduğunuz bölgenin titreşimini sayarak akort aletine telin hangi notada olduğunu söyler, akort aleti bu notayı size gösterir ve sizin akort etmenizi kolaylaştırır. Eğer bu aparatı takmazsanız akor cihazınız enstrümanı dışarıdan gelecek sees göre akort edecektir ve bu da dışarıdaki bütün seslerin karışıp sizin işinizi daha da zorlaştıracaktır. Bu aparatı kullanırsanız gürültülü bir ortamda da enstrümanınızı akort edebilirsiniz. 

Devamını oku...

Finale - Türk Müziği Fontları

Finale - Türk Müziği Fontları

İndirmiş olduğunuz rar klasörünün içindeki GTMF2000.TTF dosyasını C:\\Windows\\Fonts dizininin içine yapıştırın.

Kullanıma hazırdır...

Rebetikonun Kökenleri

Rebetikonun coğrafi bölgesi modern Yunanistan’dır. Bunun asıl taşıyıcıları özellikle alt tabakadan işsiz güçsüz insanlar ve rebetlerdir.hapishane ve tekkeler ( rebetlerin haşhaş içtikleri meyhaneler) ana çalgısı bağlama ve buzuki olan rebetikoların çalınıp söylendikleri başlıca yerlerdir. Müzikal açıdan bakılırsa bu şarkılar sanat açısından zayıftırlar. Sözlerinin ana teması rebetislerin dar sosyal çevreleriyle sınırlı kalmıştır. Bununla birlikte 19. yy sonunda başka bir müzik türü ortaya çıktı. Temel olarak Küçük Asya ve özellikle İstanbul ve İzmir kökenli Yunanistan’ın kent merkezlerinde “Kafe Aman” lar ortaya çıktı. Bunlar Yunan burjuvalarının gittiği müzikli kahvelerdi. “Kafe Aman”larda çalınan müzik zengin ve sanatsaldı.

1922 yılı rebetikonun gelişmesinde ve yayılmasında dönüm noktasıdır. Bu tarih Yunanistan’da Küçük Asya Felaketi diye anılacaktır. Genellikle Yunanistan’ın büyük kent merkezlerine kitleler halinde gelen büyük sığınmacı dalgası, ülkenin toplumsal ve kültürel gerçekliğinde önemli değişiklikler meydana getirdi. Yaşadığı çevreden ayrılmış Rumlar, yoksulluk ve işsizlikle karı kaşıya kaldılar ve rebetlerle aynı toplumsal yaşamı paylaştılar.

Devamını oku...

Sayfa 3 - 3

Özünlü@2017 - info@ozcanmutluozunlu.com